Het alles in 1 rooster gemak van ONRO

Het online rooster programma van ONRO is een totaal pakket. Alle gegevens die nodig zijn voor een goed werkrooster worden erin verzamelt. Zoals bijvoorbeeld de personeelsbezetting die nodig is voor je bedrijf, maar ook de beschikbaarheid en vakantie aanvragen van je personeel. Met opgeslagen rooster templates laad je in 1 klik een rooster met de benodigde werkdiensten voor de hele week. De gewerkte uren en verzuim uren kunnen geregistreerd worden en daarna is het heel makkelijk rapportages uidraaien voor bijvoorbeeld voor de boekhouder.

Bekijk hieronder hoe de ONRO functies het roosteren makkelijker maken.

Personeelsbeheer - alle gegevens van je personeel op een rij

De personeel pagina geeft een duidelijk overzicht van alle werknemers. Per werknemer kunnen alle gegevens die nodig zijn voor het maken van een werkrooster hier ingevoerd worden.
Binnen ONRO kan je zelf teams aanmaken, denk aan keuken, terras, magazijn of kassa. Medewerkers kunnen aan meerdere teams toegevoegd worden. Zo kan je heel makkelijk zien waar je personeel in kunt plannen, en of er de juiste bezetting is per team.
Een medewerker kan binnen ONRO zijn of haar beschikbaarheid opgeven. Die beschikbaarheid is gelijk zichtbaar tijdens het roosteren, er kan bij toevoegen van een dienst ook gefilterd worden op de beschikbaarheid van je personeel.
Iedere medewerker heeft een contract binnen ONRO. In dit contract kun je aangeven hoeveel uur per week de medewerker moet werken, of wat de loonkosten per uur zijn. Door deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld automatisch de plus/min uren berekenen of de totale loonkosten per week.Beschikbaarheid - alleen personeel inroosteren die kunnen werken!

In ONRO kan per medewerker voor iedere week ingevuld worden welke uren per dag de medewerker beschikbaar is om ingeroosterd te worden. Ook kan er een standaard beschikbaarheid per medewerker opgegeven worden zodat die snel in een week ingevuld kan worden als er niks veranderd. De beschikbaarheid van personeel wordt automatisch ingeladen op het werkrooster zodat je er tijdens het roosteren rekening mee kunt houden
Medewerkers kunnen in ONRO vrij vragen voor een dagdeel of een periode van meerdere dagen voor bijvoorbeeld een vakantie. Beheerders kunnen deze aanvragen behandelen, en als ze akkoord bevonden worden dan wordt automatisch de beschikbaarheid aangepast op de roosterpagina
In ONRO kan een medewerker ziek gemeld worden. Een medewerker die ziek gemeld is wordt ook automatisch op niet beschikbaar gezet op de roosterpagina.


Werkrooster - sneller efficiënte roosters maken

Tijdens het plannen en aanpassen van diensten is het voor de planner duidelijk of een medewerker ervaring heeft voor een specifieke dienst, bijvoorbeeld, bediening heeft niet altijd keuken ervaring...
Daarnaast zijn de vakanties en de standaard beschikbaarheid van medewerkers zichtbaar zodat een planner daar rekening mee kan houden.
Roosters snel aanmaken door gebruik te maken van templates die een standaard basis rooster inladen.
Is de template eenmaal geladen met een bepaalde bezetting dan is het zeer eenvoudig om wijzigingen te maken door diensten te slepen naar andere medewerkers of nieuwe diensten toe te voegen.
Fouten maken is menselijk, zeker als je haast hebt.
ONRO helpt met het inzichtelijk maken van mogelijke fouten door deze als conflicten aan te merken. De planner kan dan de nodige aanpassingen maken om een uitvoerbaar rooster te maken.
ONRO maakt tijdens het roosteren ook meteen de kosten inzichtelijk. Naast efficiënt roosteren is kosten effectief roosteren ook heel belangrijk.
Als planner wil je op tijd beginnen met aanmaken van roosters. Bij ONRO kan je een voorlopig rooster maken dat alleen voor planners en bedrijfsleiders inzichtelijk is.
De planner is nog steeds in controle door de wijzigingsrechten te behouden. Indien gewenst kan het rooster ook voor goedkeuring aangeboden worden waarna die meteen verstuurd wordt naar de medewerkers.


Uren registratie - voor een correcte administratie

Alle diensten die door een medewerker zijn gewerkt kunnen geklokt worden. Daarmee geeft een medewerker aan hoeveel uren hij daadwerkelijk gewerkt heeft, misschien is hij eerder gestopt of heeft hij langer gewerkt.
De geklokte uren moeten natuurlijk gecontroleerd worden op correctheid. Dat doen we door de uren te accorderen. Als de medewerker de uren nog niet heeft geklokt kan de planner of manager de uren ook zonder tussenkomst van medewerker accorderen.
Door de uren te accorderen worden ze beschikbaar voor administratie en rapportages zodat alleen correcte uren worden uitbetaald.


Rapportages - voor een goed inzicht in de kosten

Verschillende soorten rapportages beschikbaar met veel filter mogelijkheden om rapportage te kunnen aanpassen aan periode en medewerkers.
Alle rapportages kunnen geëxporteerd worden in Excel of PDF formaat. Als je iets meer geautomatiseerd te werk wilt gaan kan je ook vragen naar onze API integratie mogelijkheden.


Dashboard - een duidelijk overzicht van je info en taken

Overzicht voor de medewerkers

De ingelogde medewerker heeft onder anderen een helder overzicht van alle aankomende diensten die gewerkt moeten worden.

Voor de planner en manager

Overzicht van taken in het systeem die aandacht nodig hebben, zoals: Goedkeuren van roosters zodat ze gepubliceerd kunnen worden Overzicht van alle te verwerken vrij aanvragen.

Ervaar het nu zelf 30 dagen gratis

creëer nu je eigen ONRO omgeving en rooster geheel vrijblijvend zonder enige verplicthingen